Na stilte komt muziek
het dichtst bij het verwoorden
van het onuitsprekelijke